Home

Bezoekadres: Hoofdbestuur Athletico Antwerpen

Dambruggestraat 109       2060 Antwerpen

Graag op afspraak !

Email: athleticoantwerpen@hotmail.be

Gsmnr:  0485-049661  a.u.b.  GEEN  SMS  of  Voicemail  !

                                         Please NO  SMS  or  Voicemail  !

Team & Staff

Het Hele Verhaal Omtrent Overlijden Irene Telma Sarmaat

Onze oudste zus Carmen Veldwachter , grootmoeder van Quincy Promes speler van Sevilla FC het Nederlands Elftal en voorheen Spartak Moskou , heeft onze moeder Irene vermoord , d.m.v.  passieve Euthanasie , en dit tegen de wil van onze moeder Irene Telma Sarmaat en ondergetekende Milano die het door had en zich er tegen verzette.   

 

De secondanten van Carmen Veldwachter zus Wilma Veldwachter en nicht Lucie Beeldsnijder weten iets van zorgverpleging af. 

Onze zus Wilma Veldwachter heeft jarenlang als zorgverpleegster gewerkt.

Wie weet hoeveel patienten Wilma Veldwachter aan illegale euthanasie heeft geholpen ? 

Wie in staat is de dood van de eigen moeder te versnellen , is tot meer gruwelijks in staat.            Deze 3 vrouwen hebben iets harteloos in zicht , en zijn daar zeker toe in staat                                      Als ik justitie was zou ik maar zeker overlijdens in de vroegere werk omgeving van Wilma gaan bekijken. 

 

Ik heb tijdens de overlijdensperiode van mijn moeder Irene tegen Wilma gezegd , dat ze misschien wel mensen op haar werk op illegale wijze heeft geeuthaniseerd.                                                          Wilma haar gezicht betrok en ze zei niks terug ?   Waar er Rook is , is er Vuur  ?

 

Ik heb mijn ongenoegen omtrent de dood van mijn moeder Irene nu openbaar gemaakt , omdat alles waar mijn moeder Irene en haar zus Tante Ilse zich voor inzetten (eenheid binnen de familie) is kapot gemaakt door bovenstaande 3 heksen.   

Carmen die de oudste is en overwicht heeft op Wilma en Lucie moest beter weten.                             Maar het interesseerd haar niet , omdat ze sinds haar emigratie naar Nederland langzamerhand haar volledig warmgevoel voor de deel van de familie die ze afstootte verloor.                                            Carmen is een dominante manipulante persoonlijkheid en als ze je niet kan domineren laat ze je vallen.  Gezien ik haar niet wil volgen met haar handelswijze bij de dood van mijn moeder , vorm ik een gevaar voor haar , bang dat ze is dat haar kleinkinderen en anderen te weten komen dat ze een hand had in de dood van haar moeder.

Ik zelf heb hun niet nodig en kan ermee leven , maar het is fout om mijn jongere neefjes en nichtjes te vergiftigen met onwaarheden en haat.                                                                                                Als de ouderen ruzie hebben moeten ze de jongeren er niet bij betrekken.   

                                                                                                                       Milano A.C. Sarmaat

 

 

 

 

 

Nederlands / Dutch

Uw bijdragen voor het GRATIS voetbalopleidings Project van Athletico Antwerpen Voetbalseizoen 2019-2020 

Kunt u storten op ING Bankrekeningnr: BE11 3631 0801 0348

                                                   BICnr: BBRUBEBB                                          Met Mededeling: Bijdrage GRATIS Voetbalopleiding Seizoen 2019-2020

Lees meer over het GRATIS Voetbalproject op facebook:  Milano AC Sarmaat

 

Athletico Antwerpen is een club die helemaal met 0 kapitaal in 5 jaar tijd is opgebouwd.   De werking van de club is helemaal afhankelijk van lidgelden.       Met uw bijdragen maakt u Athletico Antwerpen financieel onafhankelijk.      Met uw bijdrage vanaf 10 euro krijgt u in de toekomst GRATIS inkom bij thuiswedstrijden van Athletico Antwerpen.                                                       10 euro is de prijs van een voetbalseizoen abonnement bij Athletico Antwerpen. Als houder van een voetbalseizoen abonnement bent u ook lid van Supportersclub Athletico Antwerpen en heeft u stemrecht.                                U heeft o.a. stemrecht bij de beslissingen van het Hoofdbestuur en Dagelijksbestuur.

U heeft tot 31 Augustus 2019 de tijd om uw bijdrage / Donatie /                                     Seizoen 2019-2020 Abonnement voor Voetbalseizoen 2019-2020 te storten Op :                   vsc Athletico Antwerpen  ING Bankrekeningnr: BE11 3631 0801 0348                                   BICnr: BBRUBEBB

De Afschrift van uw bank is uw betaalbewijs die u jarenlang moet bewaren , omdat in de toekomst als het financieel veel beter met Athletico Antwerpen gaat , de club een volwassen instituut is geworden , bepaalde grote cadeau's en (club)voordelen zullen worden toegekend aan supporters die van bij de geboorte fase van Athletico Antwerpen erbij waren.

Heel veel financieel voordeel zullen de donateurs /supporters /symphatisanten verdienen dankzij de fantastische jeugdwerking van Athletico Antwerpen.                 De eerste 5000 Donateurs/Abonnementhouders zullen hun geld teruggestort krijgen met een kleine of grote winst afhankelijk van de afspraken tussen donateurs en management Athletico Antw.   De eventuele terugbetalingen zullen gefinancieerd worden door de gelden die Athletico Antwerpen verdient aan ex-Athletico Antwerpen talenten die volwaardige (Inter)Nationale Profvoetballers zijn geworden.

Athletico Antwerpen Manager Milano Sarmaat met zijn medewerk(st)er(s) en Partners begeleiden normaal gesproken de voor Topniveau geslepen Talentvolle Diamanten ook in het Profvoetbal. 

Op dit moment spelen de succesvolle ex-Athletico Antwerpen Talenten:   

Nouh Oulad Haddou en Lincoln Mutuamenu bij een Profclub !   

Talentvolle Athletico Antwerpen spelers die nog in de Opleiding van een profclub kunnen worden aangenomen zijn Mohamed ELamri , Rida EL Bali en Giovanny NLombi

 

                                                           

 

English / Engels

Your contributions for the FREE soccer training project of Athletico Antwerpen Football Season 2019-2020.

Can you deposit into ING Bank account no: BE11 3631 0801 0348

                                                    BIC nr: BBRUBEBB

With Communication : Contribution FREE football training Season 2019-2020              Read more about the FREE football project on facebook: Milano AC Sarmaat

 

Athletico Antwerpen is a club that has been built up with 0 capital in 6 years.             The operation of the club depends entirely on memnership fees.

With your contributions you make Athletico Antwerpen financially independent.        With your contribution from 10 euros you will receive FREE entrance in the future at Athletico Antwerpen home games.

10 euros is the price of a football season subscription at Athletico Antwerpen.            As holder of a football season subscription you are also a member of Supportersclub Athletico Antwerpen and you have the night to vote.                                                 You have , among other things , the right to vote in the decisions of the Central Board and the Day Board.  

You have until 31st August 2019 the time to pay your contribution/ Donation      Season 2019-2020.

Subscription for the Football season 2019-2020 to deposit on:

vsc Athletico Antwerpen ING Bank account number: BE11 3631 0801 0348

                                                                 BICnr: BBRUBEBB 

 

Your bank's copy is your proof of payment that you have to keep for years , because in the future if it finances better with Athletico Antwerpen , the club has become a  grown-up institution , certain big gifts and (club) benefits will be granted to members /donors /supporters/symphatisants.

Who were present at the birth stage of Athletico Antwerpen.

The members/donors/supporters/sympathizers will earn a lot of financial benefit thanks to the fantastic youth activities of Athletico Antwerpen.

The first 5,000 Donors /Subscription holders will receive their money back with a small or large profit depending on the agreements between donors and management Athletico Antwerpen.

Any reimbursements will be funded by the funds that Athletico Antwerpen earns from ex-Athletico Antwerpen talents who have become full-fledged (inter)National Professional Footballers.

Athletico Antwerpen Manager Milano Sarmaat with its employee(s) and Partners normally guide the Top-level crafty Diamonds also in professional football.                  At the moment the successful ex-Athletico Antwerpen Talents are playing at a Profclub are: Nouh Oulad Haddou and Lincoln Mutuamenu.

Talented Athletic Antwerp players on the moment who can still be hired in the training of a Profclub are Mohamed ELamri , Rida EL Bali  and Giovanny NLombi

 

 

 

 

                        Trainingsschema Athletico Antwerpen Jeugd                                                                                                                                                  

Zondag  3 Februari  2019   Wilrijkse Pleinen        11:00 uur -13:00 uur  Mv3     Knapen en jonger               

 

                                                                                13:00 uur -15:00 uur  Mv3     U21 Junioren /Eerste Elftal  

                                                                                                                                                            

                                                                    

Dinsdag 5 Februari  2019                                                                                                                             

 Knapen en Jonger dan 12 jaar     17:00 uur -18:00 uur   Mv3                                                          

 Junioren U21                                 19:30 uur -21:00 uur  Mv3      

 

 

Woensdag 6 Februari                    16:30 uur -18:00 uur   Mv3       Knapen en jonger  Half Voetbalveld 3                                                                                                                        

                                                       16:30 uur -18:00 uur   Mv3       Junioren U21 / Eerste Elftal  Half veld 3

 

 

 Vrijdag 8 Februari                        17:00 uur -18:00 uur  Mv3        Knapen en jonger

 

                                                       19:00 uur -20:30 uur  Mv1       Junioren U21 / Eerste Elftal

 

 

Zaterdag 9 Februari                      12:00 uur - 14:00 uur  Volledig voetbalveld   Knapen en Junioren U21

                                                       / Eerste Elftal    Wedstrijd of Training    Sport Vlaanderen (Peerdsbos)  

                                                       Bredabaan 31   Brasschaat         Met Bus 640  Stap uit: Oudstrijderslei

 

Zondag 10 Februari                      13:00 uur - 15:00 uur                Knapen en Junioren U21 / Eerste Elftal

                                                       Wedstrijd of Training Sport Vlaanderen (Peerdsbos)      

                                                       Bredabaan 31     Brasschaat       Met Bus 640   Uitstappen: Oudstrijderslei

 

Dinsdag 12 Februari                     17:00 uur - 18:00 uur  Mv3        Knapen en Jonger

                                                      19:30 uur - 21:00 uur  Mv3        Junioren U21 

 

Woensdag 13 Februari                 16:30 uur - 18:00 uur  Volledig voetbalveld 3 

                                                      Knapen en Jonger        U21 Junioren /Eerste Elftal  

 

 

Donderdag 14 Februari                 17:00 uur - 18:00 uur  Mv2       Knapen en Jonger

                                                       17:00 uur - 18:00 uur  Mv3       U21 Junioren / Eerste Elftal             

                                                       

                                                          

Dinsdag 19 Februari             17:00 uur - 18:00 uur  Mv3      Knapen en jonger

                                          19:30 uur - 21:00 uur  Mv2      U21 Junioren / Eerste Elftal

 

 

Woensdag 20 Februari          16:30 uur -18:00uur   Volledig Voetbalveld 3

                                           Knapen en Jonger      U21 Junioren / Eerste Elftal

 

 

Donderdag 21 Februari          17:00 uur-18:00 uur  Mv2       Knapen en Jonger

                                           17:00 uur-18:00 uur  Mv3       U21 Junioren / Eerste Elftal

 

 

Zaterdag 23 Februari            Wedstrijd/ Training  12:00uur - 14:00 uur  Sport Vlaanderen

                                           (Peerdsbos)  Bredabaan 31       Brasschaat 

 

Zondag 24 Februari 2019      Athletico Antwerpen Leden / Symphatisanten naar Play Sport

                                          in Vilvoorde : Milano Sarmaat /John Boko Artisofa / Ahmed Reyale

                                         Sebastien Suarez / Jeremy Santos ? / Lincoln Mutuamenu ???                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let Goed Op de verschillende Toernooischema's die jullie meekrijgen of de juiste leeftijden kloppen !   Vanwege de vakantie is het mogelijk dat er Gastspelers mee mogen spelen , laat die tijdig contact opnemen via messenger of Email:  athleticoantwerpen@hotmail.be

                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

              

                                        Nieuws en Informatie wordt vervolgd !

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gedichten en Verhalen van Justine Sarmaat   

Kerst is de tijd van vrede , en samen zijn.                                                 En dat we de geboorte van Jezus mogen gedenken.                                 Jezus de zoon van God.                                                                         Die zal boeten voor ons lot.                                                                  Kerst is ....................................                                                            Wilt u deze gedicht uitlezen neem dan contact op met                            Messenger: Justine Sarmaat

 

Justine is de jongste zus van Milano en wil graag te weten komen wat mensen van haar schrijf hobby vinden.

Wie weet kan ze met schrijven geld verdienen en Athletico Antwerpen sponsoren ?

 

Ik heb een klein bundeltje gedichten / verhaaltjes van Justine die alles bij elkaar 20 euro kost.   

10 euro voor Justine  &  10 euro voor Athletico Antwerpen.                        U kunt een gedichten bundel van 20 euro bestellen via: athleticoantwerpen@hotmail.be     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbalseizoen 2016-2017 Sponsoring Trainingspakken en andere kledij door Korfbalclub Sparta Ranst en Partners.

                                       www.spartaranst.com

             ARGENTA  UW appeltje voor de dorst

             An Diddens  Gasthuisstraat 27   Ranst

 

Koop Voetbalseizoenabonnement 2017-2018      Of stort als Donateur een vrijwillige bijdrage/donatie.

Stort op ING Bankrekeningnr: BE11363108010348

van vsc Athletico Antwerpen     BIC nr: BBRUBEBB

Mededeling:                                                   betaling Abonnement(en) voetbalseizoen 2017-2018    Of Donateur/Donatie schenking

 

 

         Belangrijke informatie  i.v.m.  Competitie spelen voetbalseizoen 2017 -2018

Er van uitgaande dat er volgend seizoen 2017-2018 geen GRATIS voetbal mogelijk is , vanwege GEEN of Te Weinig verkochte Voetbalseizoenabonnementen of Donaties , stelt het Athletico bestuur voor , dat elk lid vanaf 10 jaar die graag ook tijdens voetbalseizoen 2017-2018 Competitievoetbal speelt bij Athletico Antwerpen zijn lidgeld voor 15 April 2017 in zijn geheel betaald of een deel ervan , te weten 160 euro van een totaal van 260 euro.

Het restant 100 euro moet u voor 1 Augustus 2017 betalen.                                                                                                     

 

Een ieder die zijn lidgeld in zijn geheel betaald heeft , ontvangt een nieuwe trainingspak en afhankelijk van de voorraad misschien nog een extra trainingspak.

 

De lidgeld voor de jeugd van 5 t/m 9 jaar bedraagt 160 euro per voetbalseizoen.

Elk voetbalseizoen loopt van 15 July van lopende jaar t/m 31 Mei van het nieuwe jaar.   

Er zullen afspraken met de ouders gemaakt worden over hoeveel keer per week er getraind zal worden met deze F-Junioren  1 keer  of  2 keer per week trainen met op elke Zaterdag Competitiewedstrijd en ook deelname Toernooien.   

 

De prijs van de voetbalschool ==> 2 x per week trainen zonder competitiewedstrijden spelen blijft 80 euro.

 

Elk lid kan via Ziekenfonds /Mutualiteit of via bepaalde gemeentelijke instanties van Antwerpen Stad korting krijgen

 

Ook al spelen de Eerste Elftal van Athletico Antwerpen en de jeugdelftallen geen KBVB competitie , maar KVV Competitie , het voetbalniveau van KBVB Nationaal (Inter)Provinciale jeugd is hetzelfde als de hoogste poules van de KVV jeugdcompetities , en er komen bij de KVV jeugdwedstrijden ook scouts van Profclubs kijken.                                                 Er worden ook (jeugd)spelers van KVV clubs naar Profclubs getransferreerd.                                                                         En zo niet zorgen de Athletico leidinggevenden er wel voor dat talentvolle Athletico (jeugd)spelers kunnen gaan testen bij profclubs.                                                                                                                                                                               Athletico Antwerpen bestaat sinds Mei 2013 en sinds Januari 2014 zijn er elk jaar talentvolle Athletico speler(s) naar een profclub getransferreerd.                                                                                                                                                                Bovendien biedt Athletico Antwerpen jonge talentvolle spelers van 14 t/m 17 jaar de kans om in Eerste Elftal Senioren te spelen.                           

Athletico jeugdspelers die in de leeftijd van 14  t/m  17 jaar in Athletico's Eerste Elftal  KVV Competitie spelen (hebben gespeeld ) en daarbij 3 keer per week trainen , doen veel meer ervaring op dan jeugdspelers van 14 t/m 17 jaar die op    KBVB Nationaal (Inter)Provinciaal niveau spelen.  Omdat de talentvolle ambitieuze Athletico jeugdspelers die in Eerste Elftal Athletico spelen , meer dan 90 %  van de wedstrijden tegen ervaren volwassen mannen spelen die vaak op een hoog KBVB niveau hebben gespeeld.    Ten laatste rond de 17de /18de jaar moeten de grootste Athletico talenten wel rijp zijn om van grote waarde te kunnen zijn in de Tweede (Beloften) of Eerste Elftal van een Profclub uit de Eerste of Tweede Nationale. Of Het tekenen van een profcontract moet dan mogelijk zijn.   Een transfer naar een Top Amateurclub uit de Eerste of Tweede Amateurliga = Derde en Vierde Nationale is ook mogelijk.   

 

Van zodra Athletico Antwerpen genoeg geld heeft om met een Eerste Elftal KBVB competitie te spelen zal dat gebeuren en zullen Athletico Talenten van 14 t/m 17 jaar een keuze kunnen maken tussen Athletico mee naar hoogste Belgische Profafdeling(en) te helpen of transfer maken naar een Profclub of (Top)amateurclub.

Bij Athletico Antwerpen krijgen jeugdspelers de kansen om betere spelers te worden of naar het niveau van Toptalent te groeien , het ligt voor een groot gedeelte aan de speler(s) zelf of ze hun voetbaldromen kunnen waarmaken.

 

Wie niet elke dag wil leren en er niet naar streeft om elke training alles te geven om een betere speler te worden zal voorbij

gestreeft worden door spelers die wel een over mijn lijk mentaliteit hebben.

Ook spelers met minder creatief talent kunnen een voetbalcarriere opbouwen , indien ze maar bereid zijn om hard te werken.

Talenten die niet hard willen werken zullen het Profvoetbal niet halen en/of zullen niet slagen in het Profvoetbal.

Teren op de natuurlijke talent is niet voldoende om te slagen in het Profvoetbal.

 

Daarnaast is het van groot belang dat de spelers gesteund worden door hun ouders / verzorgers / familie(s).

i.v.m. school is een goede planning van het maken van huiswerk of studeren van schoolvakken voor proefwerken en examens van groot belang.

Athletico Antwerpen heeft in coach Milano een van de Top 5  beste voetbaltechniektrainers ter Wereld.

 

Wil je mee helpen Athletico Antwerpen opbouwen als bestuurder , leidinggevende of spelend lid

stuur een email naar :  athleticoantwerpen@hotmail.be                                                                                                               Of contacteer via facebook account:  Milano AC Sarmaat

 

 

 

 

    Informatie A A Drink Zaalvoetbaltoernooien in Westmalle

Voorlopige indeling Nationaal Zaalvoetbaltoernooi  AA Drink Jeugdcup  zvcClub80 MalleBeerse

Plaats Sporthal Berckhoven in de Berckhovenstraat 25     2390 Westmalle

 

Spelers krijgen 2 drankbonnetjes.

Alle spelers aangesloten bij de KBVB zijn verzekerd , alle anderen zijn verzekerd door BLOSO.

Neem een Gezonde lunchpakket en drinken mee.                                                                   Beter Bruinbrood dan witbrood eten voor energie. Eet voor energie fruit soorten zoals banaan - Kiwi - Appel - Peer of andere zachte sappige fruitsoorten.                                                     Geen chips en snoep eten tijdens het toernooi die remmen energie productie af en zijn slecht voor je lichaam. 

Geen Cola of andere koolzuur houdend drank.   Red Bull achtige energiedranken zijn verboden.

Beter gewoon water drinken , AA Drink of Aquarius.

Verboden te eten en drinken op de tribune in de zaal.

 

- Identiteitskaart verplicht meenemen.

- Iedereen neemt zijn eigen voetbalbroekje mee , kleur : Wit  maar andere kleur mag ook.

- Iedereen neemt zijn eigen paar sokken mee , kleur : Rood   maar andere kleur mag ook.

- Athletico zorgt voor een voetbalshirt met rugnummer.

- Scheenbeschermers ook meenemen / ze zijn verplicht.

- Keeper eigen spullen meenemen , o.a.  keepershandschoenen en keeperstenue.

  Als je niet hebt laat ons tijdig weten.

 

Stel uw vragen als U of Ouders nog wat willen weten ?

Coach Milano is zelf een talentscout voor Profclub(s) , maar er lopen nog meer scouts rond op deze toernooidagen.

 

Rugnummers 

De nummers bij de selectie zijn geen vaste rugnummers.  Als je een bepaald rugnummer wilt mag je die wel alvast vragen bij Coach Milano.

Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met jou voorkeur , maar zekerheid /garanderen kunnen wij u niet.

Bij Coach Milano is een bepaalde rugnummer ook niet gebonden aan een bepaalde positie.  Dus Rugnr 2  hoeft niet speciaal te betekenen dat die speler in de verdediging gaat spelen.

Coach Milano spreekt bij zaalvoetbal bijvoorbeeld van Diepe Spits - Linkerflankspeler - Rechterflankspeler - Centrale verdediger of laatste man.

 

Basisregel bij zaalvoetbal is :

Iedereen verdedigd mee en iedereen valt aan / werkt mee aan de aanval(s) opbouw.

Verder : We winnen samen , maar verliezen ook samen !

Zowel hoogte als diepte punten verwerken wij als team op positieve wijze.

 

In 2014 heeft Athletico de Nationale Knapen  AA Drink  Beker gewonnen.

In 2015 hebben de Athletico Knapen de 2de plaats behaald bij het Nationaal AA Drink toernooi.

In 2015 hebben de Athletico Knapen de Provinciale AA Drink  Beker gewonnen.   

 

Let wel !    Athletico Antwerpen bestaat 3 jaar , alle andere (Top)Prestaties zijn niet bijgeteld.

 

Van zodra de wedstrijdschema bekend is krijgt u de verzameltijd doorgestuurd.

Normaal zullen we allen (selectiespelers en supporters) bij het Franklin Rooseveltplaats bijeenkomen , maar ouders met eigenvervoer mogen ook rechtstreeks reizen naar         Sporthal Berckhoven in de Berckhovenstraat 25           2390 Westmalle

 

Wil iedereen minimaal 1 uur voor aanvang van de Eerste wedstrijd aanwezig zijn in de kleedkamer.

          Alvast veel toernooi en spel plezier toegewenst , Coach Milano & Sebastien Suarez

 

Voorlopige poule indelingen Scholieren U17  -   Knapen U15   - Miniemen U13

Scholieren Nationaal U16 - U17            Geboorte jaar 2000 -2001

Maandag 2 Januari 2017                          Van 19:00 uur - 22:00 uur

1) zvc Club80 MalleBeerse 1

2) zvc Club80 MalleBeerse 2

3) kfc Dessel Sport

4) Athletico Antwerpen

5) Proost Lier

6) Nog niet bekend ? ? ?

 

    AA Drink    Zaalvoetbaltoernooi Club80 MalleBeerse  Maandag 2 Januari 2017

Aanvang 19:25 uur  Eerste wedstrijd  Athletico Antwerpen - kfc Dessel Sport

Alle selectiespelers om 17:15 uur bijeenkomen , Franklin Rooseveltplaats Perron 11

Vertrek om 17:25 uur met Snelbus 417    Antwerpen - Zoersel - Turnhout

Aankomst en Uitstappen omstreeks 18:11 uur bij Bushalte Zandstraat te Westmalle

Vanaf hier is 5 minuten lopen naar Sporthal Berckhoven        Berckhovenstraat 25         2390 Westmalle             

Op eigengelegenheid afreizen naar Sporthal Berckhoven(straat 25) mag ook.

Alle spelers moeten om 18:20 uur in de Athletico kleedkamer zijn.

 

kfc Dessel Sport is een Tweede Klasse / Eerste Amateurliga club met een goede jeugdopleiding , is een van de favorieten voor de titel.

Club80MalleBeerse en Proost Lier zijn Topfutsal clubs met een Topfutsal jeugdopleiding.

 

 

Knapen U14 - U15  Selectie              Geboorte jaar 2002 -2003                    Zaterdag 24 December                         Van 9:30 uur - 15:00 uur               

1) zvc Club80 MalleBeerse

2) Voetbalschool Joga Bonito 1  (NL)

3) Voetbalschool Joga Bonito 2  (NL)

4) Athletico Antwerpen

5) Nog niet bekend

6) Nog niet bekend

 

    AA Drink Zaalvoetbaltoernooi Club80 MalleBeerse Vrijdag 6 Januari 2017 

Miniemen U12 - U13 Selectie           Geboorte jaar 2004 -2005       

Vrijdag 6 Januari 2017                         Van 9:00 uur - 14:00 uur           

1) zvc Club80 MalleBeerse 1

2) zvc Club80 MalleBeerse 2

3) Athletico Antwerpen

4) Voetbalschool Joga Bonito (NL)

5) zvk Proost Lier

6) Nog niet bekend

 

Verzameltijden Miniemen U13 spelers Vrijdag 6 Januari 2017

Aanvang 9:20 uur  Eerste wedstrijd => Athletico Antwerpen - zvk Proost Lier

Duur wedstrijden 2 x 20 minuten

Alle selectiespelers om  7:15 uur  Bijeenkomen Halte Antwerpen Franklin            Rooseveltplaats Perron 11 

Met Snelbus 417   Antwerpen - Zoersel - Turnhout

Aankomst Uitstappen Halte Zandstraat Westmalle omstreeks 8:08 uur

Op eigen gelegenheid afreizen naar Sporthal Berckhoven        Berckhovenstraat 25        2390 Westmalle mag ook !

Alle spelers moeten om 8:20 uur in de Athletico kleedkamer zijn.   

 

 

 

                 Informatie Zaalvoetbaltoernooi Miniemen U13           

        Antwerpen Soccer Trophy.  Op Donderdag 29 December 2016.

Informatie Zaalvoetbaltoernooi Antwerpen Soccer Trophy in                             Parkloods Park Spoor Noord Op Donderdag 29 December 2016

Van 9:00 uur tot 17:00 uur

Miniemen U13     Geboorte jaar: 2004-2005

Voor alle Eerste Plaatsen zijn er mooie prijzen voor de spelers , bijvoorbeeld een Sportpakket.

Neem een Gezonde lunchpakket en drinken mee.

Er zijn wel snacks te koop in de Parkloods , maar liever geen snacks eten tijdens het toernooi.

Geen Cola of andere koolzuur houdend drank.                                                                   Red Bull achtige energiedranken zijn verboden.

- Identiteitskaart verplicht meenemen

- Iedereen neemt zijn eigen voetbalbroekje mee  Kleur: Wit   maar andere kleur mag ook.

- Iedereen neemt zijn eigen Paar Sokken mee.    Kleur: Rood maar andere kleur mag ook.

- Athletico heeft voor iedereen een voetbalshirt met rugnummer.

- Scheenbeschermers meenemen.

- Keeper eigen spullen meenemen , handschoenen , tenue enz.

  Als je niet hebt laat ons weten !

 

Selectiespelers Miniemen U13 zijn bekend  !

Van zodra de wedstrijdschema bekend is , krijgt u de Verzameltijd doorgestuurd of verneem op deze Website.

Iedereen moet minimaal 1 uur voor start van de Eerste wedstrijd in de kleedruimte aanwezig zijn.  Stel uw vragen als U of Ouders nog wat willen weten ?

Vervolg !  Lees verdere informatie:  Onderaan bij AA Drink toernooi van 6 Januari 2016

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            EK-2016 Belgisch Nationaal Elftal voetbalfeesten Groenplaats Antwerpen

Volg alle wedstrijden van onze Belgen tijdens het EK-2016 in Frankrijk live op groot scherm vanop de Groenplaats in Antwerpen en maak deel uit van deze Feestelijke gekte !

Kom langs met je vrienden voor een frisse pint of een groot pak friet , win mooie

prijzen aan de standen van onze sponsors en geniet ten volle van de Belgische overwinningen.


Voor en na de matchen zijn er tal van animaties voorzien om te zorgen voor een geweldige ambiance !   De toegang is volledig gratis !

Kom , en supporter mee om onze nationale ploeg naar de overwinning te schreeuwen !


lees meer op !

https://www.facebook.com/footballplazaantwerpen


Website ==> http://antwerpen.footballplaza.be                                        ING Solidarityaward 2015

Aan alle clubleden - Supporters - Symphatisanten - Families - Vrienden - Buren - Kennissen - Rivalen - Tegenstanders - Mede Antwerpenaren en andere Aardbewoners.                                               

Help voetbalclub Athletico Antwerpen aan zoveel mogelijk internet-stemmen opdat uw club                                            Athletico Antwerpen zo'n 1000 euro kan winnen met deze Internetwedstrijd van de ING Bank.                                        Vertel via Facebook , Twitter en andere Multi-media van deze wedstrijd , en dat men op Athletico Antwerpen moet stemmen.

                                                           Voor informatie:  www.ing.be/solidarityaward

Geachte het Athletico Antwerpen bestuur tikt mogelijk uw emailadres in op de website van de ING Solidarityaward.         Waarna u van het ING Solidarityaward wedstrijdsecretariaat een mail toegestuurd krijgt om te stemmen door te klikken op de volgende link:   Bevestig mijn stem

Vervolgens heel vervelend , vorig jaar moest dit niet !

Moet u tenslotte a.u.b. uw keuze bevestigen via Facebook Connect.

Vult u a.u.b. in:   Uw Facebook gebruikersnaam:

                           Uw Facebook wachtwoord      :

Alleen doormiddel van deze 2 bijkomende handelingen is uw stem GELDIG !Als u geen Facebook heeft , maar u wilt toch Athletico Antwerpen helpen met uw stem , zult u een Facebookaccount moeten nemen/maken.   

Desnoods dat u na 12 November /na de uitslag van deze wedstrijd de Facebookaccount weer opzegt.

Of u stemt via het emailadres van een bekende van u , die wel een Facebookadres heeft.

U kunt ons zoveel mogelijk emailadressen (waarvan de eigenaar Facebook heeft ) opsturen , maar u kunt uw naasten het beste motiveren om zelf via de Website:  www.ing.be/solidarityaward te stemmen.

 


Volg de Website:   www.vscathleticoantwerpen.be


Twitter:  Sarmaat Milano AC@Soccertrainercoach


Als Athletico Antwerpen wint krijgt iedereen die op Athletico Antw. heeft gestemd een

gratis voetbalseizoen 2016-2017 Abonnement.

De winnaars van deze Internetwedstrijd worden op a.s. 12 November bekend gemaakt , houdt u dus de bovenstaande websites in de gaten.  Mocht Athletico Antwerpen deze wedstrijd winnen wordt u door ons gecontacteerd , of u stuurt zelf een mail naar:  athleticoantwerpen@hotmail.be om uw voetbalseizoen 2016 -2017 abonnement aan te vragen.


Bij Athletico Antwerpen moet ieder lid van jong tot oud kunnen genieten van een gratis voetbalopleiding.

En de supporters moeten kunnen genieten van genoeg Antwerpse/regionale jonge talentvolle spelers die in de

Eerste Elftallen van Athletico Antwerpen zullen uitkomen in de KBVB en KVV-Senioren reeksen.

Bij Athletico Antwerpen zal het heel normaal zijn , dat er jonge talenten van 14 - 15 - 16 jaar een basisplaats hebben in het

Eerste Seniorenelftal die elk seizoen voor promotie /kampioen wil spelen.

Van zodra de financieen er zijn (minimaal 50.000 euro) per seizoen is het doel om binnen 7 tot 8 jaar in

de 4de of 3de Nationale KBVB reeks te spelen met de Eerste elftal.

De club heeft genoeg voetbalkennis , en aan talenten geen gebrek , alleen de financieen ontbreken nog.

Vooral u inwoners van Antwerpen kunt ons helpen deze dromen te verwezenlijken door o.a. aan deze stem-wedstrijd mee te doen en/of door een voetbalseizoen 2016 -2017 Abonnement te kopen voor slechts 10 euro.

U bent meteen ook mede-eigenaar van Athletico Antwerpen.                                                                                          Athletico A  wordt immers ook mee bestuurd door de supporters en symphatisanten. 

Wie wil er nu niet zo'n leuke goedkope hobby die mensen bijelkaar brengt ?

Jong - Oud - Rijk - Arm - Ongeacht uw afkomst - Athletico Antwerpen is de club voor iedereen.


                                             Alvast Bedankt om voetbalclub Athletico Antwerpen een stapje dichter bij de winst te brengen !

                                                                     Met vriendelijke sportieve groeten , bestuur en jeugdleden Athletico Antwerpen.
INHOUD

1. A important message to the World

2. Abonnementen verkoop voetbalseizoen 2016-2017 gestart per 01 -09 -2015.

3. Vertel ( Wereldwijd ) door , via facebook en andere multimedia over dit project.

4. Interculturele vereniging voor welzijn sport en integratie ( IVVWSEI ) / Athletico Antwerpen           

    Ondernemingsnummer:  0881.461.269

5. Athletico Antwerpen voetbalseizoen 2015 -2016

6. Boodschap van onze sponsors !      /      Message from or Sponsors !

7. Test aankoop verbruikersunie  !         Test aankoop CVBA  !                     Wat is dat  ?

8. www.UW-advocaten.be

9.

10. Abonnementenverkoop voetbalseizoen 2016 - 2017   vsc Athletico Antwerpen

11. Online kopen van kantoor artikelen etc. doet u bij :   www.klikoffice.be

12. ING Bank  Thuis Bankier van Athletico Antwerpen

13. Ondersteunende Partners / Sponsors van Athletico Antwerpen.

      Abonnementen verkoop Athletico Antwerpen , Voetbalseizoen 2016-2017 

     


1 -                                   A important message to the World.             

Dear Sponsor / Investor.                                                                                                                                                       Athletico Antwerpen is at the moment , a small soccerclub based in Antwerpen , Belgium with great vision to do great things.

We started Athletico Antwerpen 2 years ago , because their are so many talented soccerplayers in Antwerpen-city ,          that a lot of the socceryouth do not get (enough) chances.                                                                                                      So Athletico Antwerpen wanted to give the upcoming youth enough chances.


Athletico Antwerpen is a soccerclub where the youth from 6  to 25 years get a professional soccer education. 

We make the Athletico players ready for playing in a professional club and also we are their managers / advicesors.


So each time the players sign a contract by a Profclub , some money wich Athletico Antwerpen invested in the youth , is coming back to the club.


If you sponsor or invest in Athletico Antwerpen , the club makes advertisements on your behalf and on behalf of your company and you can also get your money back for every contract signed by a player.


The other benefit is that you get recognition here , for helping the Antwerpen youth to play soccer for (almost) free.


From the age of 18 years the Athletico Antwerpen players can go to profclubs all around the World.


We are therefore humbled to send you this proposal for your consideration.


Yours Faithfully ,


For: vsc Athletico Antwerpen                   

                                                                 

             


2- Abonnementen verkoop voetbalseizoen 2016-2017 is bij Athletico Antwerpen gestart per 01-09-2015.    Lees op deze pagina er meer over !3-Vertel (Wereldwijd) door, via facebook en andere multimedia over dit project !

                                                     

4 -     Interculturele Vereniging voor welzijn sport en integratie (IVVWSEI)

                vzw Athletico Juventude De Antwerpen Vitoria Futebol Club

                                 Ondernemingsnummer: 0881.461.269

           Athletico Antwerpen ING Bank Rekeningnr: BE11 3631 0801 0348   

                                                                          BICnr: BBRUBEBB

                                                                                       

Steun elk jaar ons sociaalproject , u helpt er op termijn werkgelegenheid door scheppen.

Ook steunt u de jeugdwerking van Athletico Antwerpen waardoor op termijn er creatieve zelfbewuste hoog aangeschreven

(Prof)voetballers zullen worden afgeleverd.  Elk bedrag is welkom , maar vanaf 10 euro bepaald u mee het beleid van de club.

Vraag uw familie , vrienden , kennissen om ook mee te doen , hoe meer donateurs des te meer voordelen voor u.

Als sport liefhebber zult u veel plezier beleven aan Athletico Antwerpen als hobby !   Lees de volledige folder ! 


5 -                     Athletico Antwerpen Voetbalseizoen 2015 -2016

Wordt tijdens voetbalseizoen 2015-2016 Donateur.  Geen competitievoetbal dit seizoen. 

Koop een voetbalseizoen 2016-2017 Abonnement en/of wordt Donateur. 

(Aard) Bewoners van Antwerpen maken van vsc Athletico Antwerpen een KBVB-club.

Beste (Aard)bewoners van Antwerpen.  Ook als u niet van voetbal houdt , of lid/ Supporter bent bij een andere club moet u moet u mee helpen.  Help uw club Athletico Antwerpen aan een (eigen) clubhuis met veld(en).  Hierbij doen wij een beroep op u , om uw voetbalclub Athletico Antwerpen jaarlijks financieel te steunen door elk voetbalseizoen een abonnement van 10 euro te kopen              of als Donateur een kleiner of groter bedrag dan 10 euro te schenken.

                                                                      Wat Krijgt u hiervoor terug ?

- U krijgt tijdens voetbalseizoen 2015 - 2016 als Donateur die minimaal 10 euro heeft geschonken gratis

  toegang tot oefenwedstrijden van alle senioren en jeugdelftallen van Athletico Antwerpen.

  U bent medeeigenaar van Athletico Antwerpen en heeft stemrecht op belangrijke onderwerpen aangaande de club.

- U kunt korting(en) krijgen bij toernooien en (culturele)festivals georganiseerd door Athletico Antwerpen (en) of zijn partners.

- Als een sponsorbedrag van 100.000 euro wordt bereikt zullen er tijdens thuiswedstrijden van het Eerste Elftal tijdens het     

  voetbalseizoen 2016 - 2017       10.000 euro aan prijzen worden verloot tussen de abonnementenhouders.

- Regelmatig een muziekband laten optreden tijdens thuiswedstrijden van het Eerste elftal wordt mogelijk !

- De bedoeling is dat de senioren en jeugdleden => Uw kinderen dan helemaal geen lidgeld meer hoeven te betalen.

  De jeugdleden willen graag (een) spelersbusje(s).  Dit wordt allemaal mogelijk als u ons massaal steunt.

- Op vaste tijden per jaar zullen jeugdspelers van Athletico Antwerpen iets terug doen voor Antwerpen en zijn

  bewoners.

  Bijvoorbeeld zwerfvuil in de stad-(s)parken ruimen.

- Bij Athletico Antwerpen is iedereen welkom , ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

  Iedereen wordt gelijk en zonder vooroordelen behandeld.  Selectiebeleid is op kwaliteit gericht en niet op

  Ons Kent Ons.

  De leden / Abonnementhouders / Donateurs en Supporters zijn de eigenaars van de club.                                                       

  Het Athletico Antwerpen bestuur werkt in dienst van de leden en achterban.   

  Zo hebben Abonnementhouders , Donateurs en Supporters inspraak in het beleid van de club , lees hierover de statuten

  over Supporters Participatie.

  Heeft u ideeen of wilt u meer informatie ,  maak per email contact op deze website of ga naar                                         

  Email: athleticoantwerpen@hotmail.be 


Volg vanaf heden het abonnementen / donatie verkoop van Athletico Antwerpen op deze website: www.vscathleticoantwerpen.be

De Eerste Elftal van Athletico Antwerpen speelt tijdens voetbalseizoen 2015-2016 geen wekelijkse competitievoetbal , maar mogelijk zal

er door de Eerste Elftal selectie wel elke zondag worden getraind en/of een oefenwedstrijd worden gespeeld.

Er zijn dus geen abonnementen te koop voor voetbalseizoen 2015-2016.  U kunt wel een Donatie storten.  

Voor voetbalseizoen 2016-2017 kunt u vanaf heden al abonnementen kopen , voor 10,00 euro per persoon.

Hopelijk worden er veel abonnementen gekocht waardoor aansluiting bij de KBVB mogelijk wordt gemaakt.

Afhankelijk van het financiele budget zal Athletico Antwerpen zo hoog mogelijk proberen te eindigen met de Eerste Elftal.

Presteren met het Eerste Elftal is van groot belang voor de ontwikkeling van de jonge spelers in de Eerste Elftal en Beloften Elftal.

Omdat talentvolle (jeugd)spelers de kans moeten krijgen om door te stromen naar een (prof)club met betere mogelijkheden om een

eventueel voetbalcarriere op te bouwen.

Bij Athletico Antwerpen wordt er naar gestreefd om net zo'n trainingkwaliteit te brengen als bij een profclub.

Hierdoor zal het gemakkelijker worden voor talentvolle Athletico spelers , om zich bij een transfer naar een profclub aan te passen.

Al 10-tallen jaren lang krijgen te weinig (Antwerpse)jongeren geen (eerlijke) kans(en).

Dankzij onze abonnementhouders en donateurs/ sponsors die tevens mede eigenaren zijn van Athletico Antw. zal de Antwerpse talentvolle voetbaljeugd meer kansen krijgen in het Inter/ Nationale profvoetbal.


Om blijvend succes te hebben zal Athletico Antw. altijd financiele steun van de bewoners van Antwerpen nodig hebben.

De Antwerpse achterban vormt de basis van het Athletico Antwerpen succes.

Als de basis goed is , volgt de rest vanzelf en wordt het gemakkelijker voor onze talentvolle jonge voetballers om hun voetbaldromen   uit te laten komen.

Bij Athletico Antwerpen wordt een transparante financieel beleid gevoerd.

Om onze ambities voor het voetbalseizoen 2016-2017 waar te maken heeft de club een minimaal bedrag van 50.000 euro

nodig.

O.a. Bondskosten (Scheidsrechters en ongeval verzekeringen / administratief werk etc.)

- Huur trainings en wedstrijdcomplex

- De vele vrijwilligers zullen een wettelijke toegestane vergoeding ontvangen: o.a. de trainercoaches van de diverse elftallen

- De orde dienst /stewards voor de begeleiding van de supporters.

- Materialen voor de diverse elftallen => Sponsors Gevraagd  !

- Reclame en Promotie materialen.  Multimedia kosten  !


         Athletico Antwerpen vraagt uw steun voor onze / uw jongeren en hun vrienden !

                                                                                                                                                                                     


6 -    Boodschap van onze Sponsors ! / Message from or Sponsors !   

     

7 - Test aankoop Verbruikersunie  

       Test aankoop CVBA  !      Wat is dat  ?

Is een (cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid )

Is een consumenten bewaker.

Adres: Hollandstraat 13        1060 Brussel            te bereiken via email:  www.testaankoop.be /contact   

Ondernemingsnummer: BE0425989356


Via www.test-aankoop.be/ kunt u online winkelen

Maar u krijgt ook belangrijke informatie over: Huishoudelektro               Gezondheid

                                                                        Hightech                           voeding

                                                                        Woning & Energie            Familie & Prive

                                                                        Auto &  Fiets                    Uw consumenten klachten

                                                                        Geld                                 indienen via Test Aankoop

Kortom  Test - Aankoop zorgt ervoor dat u altijd de meest geinformeerde keuze maakt.  En nog meer ! 

                                                       8 -                                      www.UW-advocaten.be

 

        UW                                                                    info@UW-advocaten.be

UW advocaten                                                           T +32 3 2391047


Ons kantoor koppelt persoonlijke service aan gespecialiseerde kennis.

     ______________________________________________________________________________ 

Uw persoonlijke dossierbeheerder staat u te woord bij vragen of opmerkingen wat een vlotte afhandeling  van uw dossier waarborgt.


Over ons:  Onze diensten

                  Verschillende specialisten , een team


Het kantoor werd opgericht door Meester. Renate Proost   ,                                                                      advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1990.


In 2014 vervoegde Meester. Karin De Belder , advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 1990 ,         het kantoor.

Meester. Kelly Laforce , advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 2006 , is vaste medewerkster

van Meester. Renate Proost.


Wij werken in vast samenwerkingsverband met Meester Kristof-Willem Adam ,

advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 2000


Advies op uw maat

***********************************************************************************************************************

U kunt bij ons terecht voor al uw juridische vraagstukken.

Ons kantoor koppelt persoonlijke service aan gespecialiseerde kennis.

Een snelle en doortastende werkwijze is voor ons van groot belang.

We kiezen voor een persoonlijke aanpak en vinden het belangrijk dat u duidelijk geinformeerd wordt over het lopende dossier.

De zaak mag zich niet boven uw hoofd afspelen.

Wat onze erelonen betreft , informeren we u grondig en zo snel mogelijk zodat hieromtrent van in den beginne duidelijkheid bestaat.


                                   UW                            info@UW-advocaten.be

                    UW advocaten                          T  +32 3 2391047


                                                 Advocaten

Renate Proost                           Karin De Belder                             Kelly Laforce           Senior partner                                   Senior partner                                            Advocaat


Lic. rechten (K.U.L.)                          Lic. rechten                                                Lic. rechten (U.I.A.)          Advocaat sedert 1990                       Lic. Communicatie                                     Advocaat sedert 2006     Bewindvoerder                                  Advocaat sedert 1990Specialisaties                                  Specialisaties                                          Specialisaties                   Algemeen burgerlijk recht                     Aannemings - en bouwrecht                           Vreemdelingenrecht ,        ( huur , contracten en                            Aansprakelijkheidsrecht                                 Verzekeringsrecht ,     verbintenissen ) ,                                   Bemiddeling & Transacties                             strafrecht , familierecht      familierecht                                            Beslagrecht Concessies                                 aansprakelijkheidsrecht    ( jeugdrecht , echtscheiding                  Contracten en                                                                                              en successie ) ,                                     verbintenissenrecht ,                                                                     bewindvoering , strafrecht ,                   Handelsrecht ,  Huur

verzekeringsrecht , stedebouw             Incasso facturen   


Talenkennis                                         Talenkennis                                                  Talenkennis

NL  -  FR  -  EN                                     NL - FR - EN - DE                                          NL - FR - EN


renate.proost@UW-advocaten.be                   Karin.de.belder@UW-advocaten.be                            kelly.laforce@UW-advocaten.be


 

               

Kristof-Willem Adam                         Se┬┤verine Selle

Advocaat                                           Administratief medewerker


Lic. rechten ( VUB )                           Voor vragen betreffende 

Aanvullende licentie fiscaal recht      algemene administratie ,

(VUB)  Advocaat sedert 2000           afrekeningen en betalingen

                                                          kan u haar steeds contacteren

                                                          Het secretariaat is dagelijks

Specialisaties                                  bereikbaar tussen

Handels - en economisch recht ,      9:00 uur  tot  12:00 uur en van   

Fiscaal recht , Goederenrechten      13:00 uur tot 18:00 uur

Burgerlijk recht , Strafrecht


Talenkennis                                     Talenkennis

NL  -  FR -  EN                                  NL  -  FR - EN


kristof.adam@UW-advocaten.be                       secratariaat@UW-advocaten.be

                                                                           boekhouding@UW-advocaten.be 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                           UW          info@UW-advocaten.be

    UW  advocaten       T  +32 3 2391047


                    Contact         info@UW-advocaten.be

                                         T +32 3 2391047

                                         F +32 3 2487677

                                         Belegstraat 24     2018 Antwerpen

_____________________________________________________ 

             Renate Proost                 renate.proost@UW-advocaten.be         

            Karin de Belder              karin.de.belder@UW-advocaten.be

                Kelly Laforce                   kelly.laforce@UW-advocaten.be

                Kristof Adam                   kristof.adam@UW-advocaten.be
9 -                                                                                                                 

10 -Abonnementen verkoop Voetbalseizoen 2016-2017 Athletico Antw.

Abonnementen verkoop voetbalseizoen 2016-2017 bij Athletico Antwerpen gestart per 01-09-2015

Beste Supporters en Symphatisanten een abbonement voor voetbalseizoen 2016-2017 kunt u alvast kopen door 10 euro te storten op Athletico Antwerpen ING Bank Rekeningnr: BE11 3631 0801 0348

Onder vermelding van Abonnement Athletico Antwerpen Voetbalseizoen 2016-2017

Vermeldt erbij uw:

Voornaam:

Familienaam:

Woonadres / Straatnaam:

Postcode:                              Woonplaats:

Gsm /Telefoonnr(s):

Emailadres(sen):

Na ontvangst van de betaling zullen wij u dan contacteren en zult u verzekerd zijn van een seizoenabonnement 2016 - 2017   

Beste Supporters en Symphatisanten , u heeft het zelf in de hand , als u echte mooie originele sambavoetbal wilt zien , welke voornamelijk gespeeld wordt door spelers met van geboorte gevoel voor soul , in een Multiculturele elftal waarbij ook valt te genieten van echte autochtonen Belgische voetballers met hun typische efficiente kwaliteiten , steun dan voetbalclub Athletico Antwerpen.

Steun de jonge Sambatalenten die op jonge leeftijden bij Athletico Antwerpen kansen krijgen hun kunsten te tonen in een Eerste Elftal op KBVB-niveau.

Vertel het voort , u weet hoe meer abonnees er worden verkocht , des te meer ambiance tijdens wedstrijden van de Eerste Elftal , maar wij hopen ook op veel publiek bij de beloften en jeugdelftallen.

Voor slechts 10 euro koopt u een voetbalseizoen 2016-2017 abonnement , u krijgt er heel veel voor terug !          Bij Athletico Antwerpen zijn wij vanwege de snelle groei van de club altijd op zoek naar nieuwe / bijkom├╣ende medewerkers o.a :

- Bestuurders en organisatie deskundigen

- Assistent-trainercoach van de EERSTE ELFTAL welke zal uitkomen in de KBVB 4de Provinciale Klasse

afd. Antwerpen.

De weg omhoog naar het Nationalevoetbal is lang , maar is haalbaar.

Met zoveel (jeugdig)talent in Antwerpen met enkele ervaren senioren erbij moet dat lukken.

-Trainercoaches - (jeugd)

- Diverse vrijwilligers zoals Stewards en elftalleiders gevraagd 11 -   Voor online kopen van kantoorbenodigheden etc. gaat u met plezier shoppen bij www.klikoffice.be

Indien u online shopt bij http: // www.klikoffice.be   gelieve dan de registratie code:  V - 1025  te gebruiken.

U steunt er Athletico Antwerpen mee !

Carlo Vande Kerkhof        General Manager       

+ 32    475481925

http:  // www.klikoffice.be                              KLIK   OFFICE  enjoy the difference

 


12 - ING Bank Thuis Bankier van Athletico Antwerpen13 -                                      PIZZA  -  PITA 

                                                                 TURTLES                      

                                                                       Levering :  7  op  7

                                                   GRATIS LEVERING

                                        Openingsuren:

                                                            Maandag - Zondag 15u00 - 01u00

                                            Wij zijn niet de eerste maar de beste in jouw buurt !!!

                                                                Tel:  03 2912646

                         Annuntiatenstraat 1 / 2170 Merksem

                                                                                                                 Alle gebruikte producten zijn Halal
 Doe ook uw boodschappen bij de volgende ondersteunende bedrijven van Athletico Antwerpen !

Kasbar Royal     Verschanssingsstraat 24        2000 Antwerpen

Tel: 0487 623739      o.a. Verjaardagen  &  Evenementen                                                             Harlem Store   Lange Klarenstraat 23         2000 Antwerpen

                                  Tel: +32 485 73 76 77

                                  harlem & hollywood     street & sports wear                                                       


Marleen Segers Fotografie       Nationalestraat 158       2000 Antwerpen                   

Vraag naar fotograaf Gaston    Tel: 03-2377269


                                  LUX  STREETFASHION   +32 3 2252409

                                  AZhir Mohamed Shop Manager

                                  Ma - Vrij : 12:00 - 18:00 uur           Zaterdag:  11:00 - 18:00 uur

                                  kipdorpvest 36    2000 Antwerpen

                                  luxstreetfashion@europe.com


KEVIN  COMMUNICATION CENTER

TELEPHONE  INTERNETSHOP & Copie - Fax - FOOD

Cuylitsstraat 1       2018 Antwerpen

Gelegen in de Brederodestraat tegenover nrs 75 - 77        Zaakvoerder: Karem       

 


                                  Express Restaurant Cafe                                                                                           

                                  anneessensstraat 3         2018 Antwerpen                                                                 

                                  tegenover de Franklinroosenveltplaats GSMnr: 0489-375479


                                  Basic Fit    Antwerpen Keyserlei

                                  ALL  inclusive    Tel:  +32  (0)3 - 2315868 

                                  De Keyserlei  13 - 15         2018 Antwerpen

                                  alle dagen open voor Fitness en Sauna


Garage Monty: Alle merken auto's => Audi - Mercedes - BMW - ford - Opel - Renault - Citroen - Fiat -

Alfa Romeo

HERSTELLINGEN - ONDERHOUD - BANDEN - AANKOOP - VERKOOP

Ramazan CIFTCI          GSM: 04 888 35 208

Montignystraat 167        2018 ANTWERPEN                   

garage.monty@hotmail.com


                                 UW , advocatenkantoor een begrip in Antwerpen !

                                 Belegstraat 24       2018 Antwerpen

                                 Website:  www.UW-advocaten.be

                                 Telefoonnr:  +32 3 2391047

                                 Fax:             +32 3 2487677

                                 Verschillende specialisten , een team op een adres !

                                 Voor elke zaak de juiste Advocaat:  UW  Advocaten


Outletshoes Store   for Men's - Womens - Kids

Van  Ma  t/m  Zat  Open van 10:00 - 18:00 uur                  Zondag gesloten

Abdijstraat 160      2020 Antwerpen - Kiel

Diverse Merken:    Converse All Star - Lacoste - Vans - Adidas - NIKE - new balance - Cruyff - Timberland - Birkenstock - Fred Perry - PUMA - CLarks etc.


Wilt u ook sponsoren of investeren in Athletico Antwerpen of een seizoenabonnement 2016-2017 kopen ?  Doe uw voorstel via Email:  athleticoantwerpen@hotmail.be


                                 Rialto KAPSALON         Open:  Van dinsdag tot zondag van 9h  tot  20h

                                 Adres:  Abdijstraat         2020 Antwerpen       Gsm: 0485-752707


                                 Badu's  Hair Creations

                                 + 32 (0)497 - 924067              Tel/Fax: + 32 (0)3770-6400

                                 Van Schoonhovenstraat 4      2060 Antwerpen    Belgium

                                 email:  Baduhaircreations@yahoo.com


My PHONE CENTER      Alles voor uw telecommunicatie

Dambruggestraat 3          2060 Antwerpen        Tel: 0032 36104730


                                World  of  ANGELS          Specialist in sieraden

                            Gsm  Ram:  0493 899260          Gsm: 0493 843820         

 

HEREN  MODE   Kingz  Style   MEN'S   WEAR

Offerandestraat 35        2060 Antwerpen       Tel / fax: 03-2775027

http: // www.kingzstyle.be     Ook online shop bij Kingz Style

email: info@kingzstyle.be

Open  Maandag  t/m Zaterdag van 10:30  tot  19:00 uur         Zondag vanaf  12:00 uur tot  19:00 uur                                        SUPER  STAR

                                 Kleding en schoenen voor mannen

                                 Offerandestraat 57      2060 Antwerpen 

                                 Tel: 0478 600 422       Belgie: 0032


MEHMO  B.V.B.A

MBK    YAMAHA     HONDA   etc.  motor en brom-fiets handel  nieuw & tweedehands

ook herstellingen     St.jansstraat 2       2140 Borgerhout

Tel: +32 (3)6638866                Gsm: +32 (0)496138830                                 AL BASha  Egyptische Restaurant

                                 Antwerpsestraat 84      2640 Mortsel

                                 http: // www.albasha.be     Tel: 03-8888900         Gsm: 0485 - 847115

                                 OPENINGSUREN:  Ma - Di - Wo - Do  van 17:00 - 5:00 uur

                                 Vrijdag en Zaterdag van  17:00 - 06:00 uur

                                 Zondag van                     17:00 - 05:00 uur                               

         

Help de Antwerpse voetbaljeugd aan een geheel gratis voetbalopleiding bij Athletico Antwerpen voor

het nieuwe voetbalseizoen 2016 - 2017  door een of meerdere seizoen abonnementen te kopen.

Kosten 10,00 euro  ( Tien euro per abonnement ) ! 

Bestel voor 31 December 2015 uw abonnement(en)

per Email:  athleticoantwerpen@hotmail.be

Opdat Athletico Antwerpen d.m.v. een volle schatkist de toestemming van de KBVB zal krijgen aan het Provinciaalvoetbal deel te nemen met een Eerste Elftal en

Jeugdelftal(len).   De inschrijvingen hiervoor starten per 15 Januari 2016.